kom-dig.dk © 2007, senest opdateret 16. oktober 2007  

 

 

Peter Farver

Medlem af B I D
Brugerlærerne i Danmark

Brug os!
        Vi ved, hvad vi taler om.Til forsiden »

Valid HTML 4.01 Transitional


 

 

Om min baggrund

Jeg hedder Peter Farver og er født i Bogense på Fyn i 1950.

Som 3-årig stiftede jeg som pårørende bekendtskab med psykisk sygdom. Min mor havde op gennem min barndom og ungdom flere anfald af det, der nu kaldes bipolær affektiv lidelse.

Alligevel var min barndom i Bogense en god og tryg tid, hvor mine forældre sammen skabte en stærk base for os tre børn.

Jeg blev student i 1970 og påbegyndte tandlægestudiet.

Desværre viste det sig, at jeg selv var psykisk sårbar, så jeg har  været igennem flere sygdomsperioder fra 1969 til 2004, de sidste gange dog kun med helt kortvarige episoder (3 dage).

Selv om jeg havde min første sygdomsperiode i 1969 og et par mere frem til 1977, hvor jeg måtte opgive mit studium, lykkedes det mig at komme mig, så jeg i 1980 var uddannet som industrilaborant.

Min første recovery var lykkedes, og jeg havde arbejde i laborantfaget indtil 1993, hvor jernindustriens krise gjorde, at jeg blev afskediget.

Sygdommen ramte igen, og efter forsøg på revalidering, blev jeg pensionist og medlem af Fountain House, et arbejdsfælleskab for mennesker, der har - eller har haft psykisk sygdom.

Igennem dette arbejdsfælleskab oplevede jeg min anden recovery.